Stalna akcija na određene tipove keramike gorenje i kanjiža.